Instruments Musicals a l’Edat Mitjana (Medieval instruments)

 

Per veure instruments medievals podeu buscar i observar les següents obres d’art (que són veritables fonts d’iconografia):

1)  Pòrtic de la Glòria de Santiago de Compostel·la. És un relleu del Maestro Mateo que data de 1188. Art romànic. Exemple de l’arpa:

Arpa del pòrtic de la Glòria de Santiago de Compostel·la.

Comentari sobre el  relleu del Pòrtic de la Glòria: cal que mireu tot el relleu i vos centreu en l’arquivolta dels 24 ancians de l’Apocalipsi; els instruments que es reconeixen són tots de corda. A l’esquerra podem veure una arpa-saltiri triangular (de corda pinçada), n’hi ha dues i es diferencien de l’arpa normal perquè tenen fusta sota les cordes. Al seu costat hi ha una fídula (de corda pinçada o fregada amb arquet), en aquest relleu n’hi ha vuit, algunes en forma de vuit i altres ovalades. També es veuen dues arpes portàtils amb bastidor o marc i dos saltiris horitzontals que es tocaven pinçant les cordes amb pua o plectre de ploma. Finalment al centre hi ha una viola de roda (organistrum) que necessita dos intèrprets: un per fer girar la manovella i l’altre per tocar el teclat (el teclat no es polsava, s’estirava). 

Un conjunt escultòric (però policromat) semblant al de Santiago de Compostel·la, amb 24 ancians  músics de l’Apocalipsi també hi és a la catedral d’Ourense. Exemple de l’organistrum:

Viola de roda (organistrum) del pòrtic del Paradís de la Catedral de Ourense.

2)  Cantigas de Santa María. Són unes miniatures dibuixades al còdex de les cançons d’Alfons X el Savi, acabades abans de 1284. Es troben a la Biblioteca de l’Escorial.  Exemple de les trompetes (cantiga 320):

 

Trompetes de les Cantigas de Santa María (cantiga 320).

 Exemple dels corns anomenats olifants (cantiga 270):

Corns (anomenats olifants) de les Cantigas de Santa María (cantiga 270).

Campanes (Carrilló) de les Cantigas de Santa María (cantiga 400).

Platerets de les Cantigas de Santa María (190).

 

3) Miniatures del Còdex Manesse del segle XIII que es conserva a la Biblioteca de la Universitat de Heidelberg, Alemanya. Exemple de trompetes i tambor:

Trompetes i tambor del còdex Manesse.

4) Col·legiata de Santa Maria la Major de Toro (Zamora) del s XIII.  Es tracta d’un relleu construït entre 1284 i 1295 que es troba a la Portalada de la Magestat. En la sexta arquivolta apareixen 18 músics com el que veiem a la imatge però amb diferents instruments. Val la pena mirar-lo complet perquè és un dels pocs elements escultòrics del gòtic que conserva la seva policromia original. 

Exemple del pandero quadrat:

  Pandero quadrat de Santa María la Mayor de Toro.

5) Monastir de Santa María de los Reyes de Laguardia (La Rioja Alavesa). Té una portalada gòtica del segle XIV. A diferència de l’anterior (Toro) està restaurada i policromada del segle XVII però els instruments musicals que conté són medievals (hi podem observar saltiris i sac de gemecs entre altres). Exemple d’angel músic tocant el rabec (rabel en castellà, antic instrument d’origen àrab que podia tenir d’una a tres cordes que es tocaven amb arquet):

Rabec de Santa María de los Reyes de Laguardia.

6) Retaule gòtic del darrer terç del segle XIV (possiblement de 1390).

Artista: Pere Serra (doc. a  Barcelona del 1357 -1405).

Títol: Verge, Infant i àngels músics.

Museu: Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.

Instruments a l’esquerra, de baix a dalt: orgue portàtil, llaüt i flauta de bec.

Instruments a la dreta, de baix a dalt: arpa, guitarreta moresca i saltiri.

 

  Àngels músics del retaule de Pere Serra.

 

 

 

Comentaris tancats a Instruments Musicals a l’Edat Mitjana (Medieval instruments)